Uwaga! Sklep nie działa, strona w budowie !!!

Odstąpienie od umowy

6.1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić Towar zakupiony w Sklepie Internetowym. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową lub pisemną w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Sklep poinformuje Klienta drogą mailową o otrzymaniu jego oświadczenia. Klient może skorzystać ze wzoru świadczenia o odstąpieniu od umowy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. W celu pobrania oświadczenia odstąpienia od umowy należy kliknąć >>> tutaj.

6.2. Po złożeniu oświadczenia umowę uważa się za niezawartą, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.4. Zwracany Towar należy opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a następnie wysłać na adres: Handel i Usługi Senko Krzysztof, ul. Ludowa 24, 86-005 Białe Błota.

6.5. Kwota wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni po otrzymaniu oświadczenia.

6.6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Przesyłki ze zwrotami wysyłane do Sklepu Internetowego w trybie „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

6.8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.